• Slider1

    Huishoudhulp met dienstencheques, ook voor u.

Dienstencheques

Algemene informatie

De dienstencheque is een door de federale overheid gesubsidieerd systeem. Als klant betaalt u één dienstencheque voor één uur huishoudhulp. Eén dienstencheque kost 9.00 euro, maar de cheques zijn fiscaal aftrekbaar. De effectieve kost bedraagt dus slechts 6.30 euro per uur.

U kunt tot 500 dienstencheques per gebruiker per kalenderjaar aankopen. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat dit aantal wordt verhoogd tot maximum 2000.

Meer informatie over dienstencheques vindt u op www.dienstencheques-vlaanderen.be of telefonisch op het nummer 02/401.31.30.

Dienstencheques bestellen

Als u dienstencheques wilt bestellen, kunt u zich gratis inschrijven bij de firma Sodexo.
 Surf hiervoor naar de website www.dienstencheques-vlaanderen.be en vul uw gegevens in. Hou alvast uw rijksregisternummer bij de hand.


U krijgt uw dienstenchequenummer toegestuurd via de post of via e-mail. Zodra u dit gebruikersnummer ontvangen heeft, kunt u dienstencheques bestellen.
De dienstencheques worden naar uw thuisadres verstuurd. Deze service is gratis.

DCO Pelt vzw werkt met papieren of met elektronische dienstencheques. Aan u de keuze. Overschakelen van papieren naar elektronische of andersom is altijd mogelijk.

Praktisch - papieren cheques

Op de dienstencheques die u aan uw huishoudhulp betaalt, moet u volgende zaken aangeven:

  • kruis de aard van de hulp aan;
  • vul de datum in;
  • plaats uw handtekening.

Dienstencheques mogen uitsluitend met een zwarte of blauwe balpen ingevuld worden.

Praktisch - elektronische cheques

Uw hulp belt in met uw vast toestel naar het gratis nummer van Sodexo 0800/355.30 of registreert ze via de app Jobtracker van Sodexo. De hulp geeft door:

  • haar login en paswoord;
  • welk soort werk er verricht werd;
  • hoeveel uren ze gewerkt heeft;
  • voor welke klant ze werkte;
  • bevestigen.

Om te betalen dient u vervolgens de ingegeven uren in uw elektronische portefeuille te valideren. Dit kunt u doen na onze controle. Valideert u niet, dan zal dit automatisch gebeuren na 9 dagen.

Fiscaal voordeel

Als klant ontvangt u van Sodexo jaarlijks een fiscaal attest. Met dit attest kunt u uw dienstencheques inbrengen in uw belastingaangifte. De fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques (en PWA-cheques samen) is beperkt tot 155 cheques per jaar per persoon.

Dit houdt in dat u per gebruikernummer per jaar nog maar 155 dienstencheques kan aankopen met fiscale voordeel van 30%. (1395€/9€ per cheque= 155 cheques)

Ook klanten met een laag inkomen die geen belastingen betalen, kunnen genieten van dit voordeel via een terugbetaalbaar belastingkrediet. De aanvraag tot terugbetaling doet u door het fiscaal attest mee te sturen met uw belastingaangifte. Als u geen belastingbrief ontvangt, kunt u die op eigen initiatief aanvragen bij uw lokaal belastingkantoor.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02/572.57.57 (gewoon tarief).


 


 

Neerpelt Sodexo